Vi samlar all profilinformation centralt på ISYs hemsidor. Följ the länken till http://www.isy.liu.se/edu/profiler/elektronik/.